Internationell kontaktperson

Svenska Rottweilerklubbens internationella kontaktpersonen har till uppgift är att hålla sig ajour med vad som händer i våra grannländer och övriga världen samt förmedla information mellan dessa och Sverige. Informationen skall finnas tillgänglig på hemsida och i medlemstidningen.

Internationell kontaktperson
Soffie Modin

E-post: internationell@rottweilerklubben.se

Kontaktperson i styrelsen Malin Åsander