Medlemshanteringen

Svenska Rottweilerklubbens Medlemshantering har till uppgift att sköta hanteringen kring medlemskap i rasklubben samt värva nya medlemmar till föreningen.


Mer om medlemshanteringens ansvar och uppgifter finner du i dess arbetsbeskrivning

Kontaktperson i styrelsen: Ann-Git Rammus

Kontakt
Therése Hedberg
Rotenäs 287
462 96 Frändefors

E-post: medlem@rottweilerklubben.se
Tel: 073 579 34 93

– rasklubben för rottweiler