Medlemshanteringen

Svenska Rottweilerklubbens Medlemshantering har till uppgift att sköta hanteringen kring medlemskap i rasklubben samt värva nya medlemmar till föreningen.


Mer om medlemshanteringens ansvar och uppgifter finner du i dess arbetsbeskrivning

Kontaktperson i styrelsen: Ann-Louise Rönmark

Kontakt
Therése Hedberg
E-post: medlem@rottweilerklubben.se