Medlemshanteringen

Svenska Rottweilerklubbens Medlemshantering har till uppgift att sköta hanteringen kring medlemskap i rasklubben samt värva nya medlemmar till föreningen.

 

Kontaktperson i styrelsen: Ann-Louise Rönmark

Kontakt

E-post: medlem@rottweilerklubben.se