Medlemsinformation

Den styrelse som valdes vid årsmötet i mars har under kvällen den 10 april hållit konstituerande möte, och kan nu påbörja sitt uppdrag för verksamhetsåret 2018.

Protokoll från styrelsens konstituerande möte kommer inom kort att finnas tillgängligt via föreningens hemsida.

Senaste protokoll från avgående styrelse, innehållande resultat från poströstningen gällande ekonomisk redovisning och ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017, finns att läsa under protokoll på hemsidan.