Medlemsvillkor

Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap i SBKs medlemsregister och kunna skicka dig
tidningen Rottweilern.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Rottweilerklubben genom SBK spara dina personuppgifter och
behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) och Dataskyddsförordningen. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

Rottweilerklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter om du är ansluten till SBK. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att du ska få medlemstidningen Rottweilern.

Ytterligare behandling om du tävlar

Om du tävlar spar vi de personuppgifter samt uppgifter om din hund som krävs för att administrera ditt tävlande,
registrera dina resultat och skicka underlag för meriteringar till Svenska Kennelklubben och/eller
Svenska Brukshundklubben.

I samband med tävlandet publicerar vi också ditt namn samt uppgifter om hunden i resultatlistor och
deltagarförteckningar. Dessa uppgifter kan även komma att hamna på vår hemsida, FB sida och medlemstidning.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna
fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i SBKs medlemsregister. Då SBK har en rad utmärkelser samt att många medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar SBK dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik – även om ditt medlemskap upphör. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. SBK raderar då dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser,
meritförteckningar och annan medlemshistorik.

Läs SBKs medlemsvillkor