Nya Valphänvisningsregler

Den 1 januari 2021 får rasklubben nya valphänvisningsregler. 

För att få valphänvisning genom Svenska Rottweilerklubben från och med 2021-01-01 gäller följande.

 • Uppfödaren till kullen ska vara medlem i Svenska Rottweilerklubben.
 • Valpkullen uppfyller Svenska Kennelklubbens grundregler, registreringsregler samt officiella hälsoprogram för rottweiler.

Valphänvisningen är en kostnadsfri förmån för rasklubbens medlemmar.

Utökade regler för valphänvisning – rasklubbens rekommendationer
Rasklubben uppmuntrar uppfödare och valpköpare att välja kombinationer som även uppfyller följande kriterier.

 • Preliminärt kullindex på minst 101 för HD och ED *
 • Föräldradjuren har genomfört MH utan diskvalificerande fel enligt rasprofilen för rottweiler
 • Föräldradjuren har godkänt MT
 • Minst ett av föräldradjuren är JLPP-fri **
 • Föräldradjuren har godkänd exteriörbeskrivning alt. lägst G på officiell utställning efter 12 månader

Vid användning av hundar som ägs i utlandet gäller följande som ersättning enligt de utökade reglerna för valphänvisning.

 • godkänd nationell mentalbeskrivning eller mentaltest ***
 • godkänt ZTP (domare från ADRK)
 • officiellt JLPP-intyg från Laboklin**** eller av kennelklubben officiellt registrerat resultat
 • index för ev. svensk hund ska vara minst 101/101 och utländsk HD A eller B och ED UA

I samband med annonsering av valpkullar kontrolleras att uppfödaren inte har hänvisningsstopp hos Svenska Kennelklubben. Svenska Rottweilerklubben ansvarar inte för den information som finns på uppfödarens eventuella hemsida. Vi rekommenderar valpköpare att verifiera resultat för röntgen, MH, JLPP etcetera via Svenska Kennelklubben eller via rasklubbens utskott för avel och hälsa

Valpkullar som uppfyller rasklubbens utökade regler för valphänvisning kommer att presenteras först och markeras.

I anslutning till valpkullar som inte uppfyller rasklubbens utökade rekommendationer för valphänvisning kommer det att framgå vad som saknas i förhållande till rasklubbens rekommendationer.

*kontrolleras vid provparning i samband med ansökan om hänvisning
** resultatet ska vara registrerat hos SKK
*** officiellt resultat
**** provtagning utförd av veterinär

Har du frågor om de nya reglerna eller valpköp är du välkommen att kontakta utskottet för avel och hälsa på avel.halsa@rottweilerklubben.se