Regelrevidering 2022

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för. Nu finns de senaste förslagen, inför regelkonferensen, ute på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Beslut gällande reglerna kommer att tas på en regelkonferens i april 2020. Inför konferensen vill vi därför veta vad ni, våra medlemmar, tycker om förslagen

Har du synpunkter på förslagen? Skicka ett mejl till styrelsens kontaktperson för prov och tävling, Helén Randström, på ledamot2@rottweilerklubben.se senast den 29 februari.

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2022/