Resultat bruks SM

Del av resultat från tävlingen. Rest kommer på sbk tävling under veckan

Appell spår
1. Kämparglöds Gnista/Karin Morander
2. Turingens Edda/Anna Thelin
3. Kämparglöds Gaizt/Angelica Göbel

Lägre spår
1. Turingens Cherstin/Hanna Sund

Högre spår
1. Brumbjörnens Yvaine/AnnSofie Pettersson
2. Deminas Xahra/Sara Blomqvist
3. Natus Evil Louie/Lis-Marie Karlsson

Elit spår
1. Turingens Athena/Malin Fors CERT
2. Ranchens Magica De Hex/Annelie Elf
3. Consenzas S O S/Lotta Jägare

Appell sök
1. Andros Oalle/Hans Öjerstedt

Lägre sök
1. Divinum Alice/Ulrika Stenholm
2. Kaztuz Cigge-Citron/Mikael Åkesson

Högre sök
1. Jovildas Birk/Benny Nilsson
2. Andros Onyppla/Tommy Gråfalk
3. Andros Obik/Anders Eriksson

Elit sök
1. Fandangos Ayla/Dan Lund CERT
2. Andros Olivia/Krister Wall

Tyvärr blev exteriörbeskrivning inställd för att beskrivaren fick förhinder.

Blodprov för SLU forskning fick vi in 6 st prover.