Revidering av hemsidan

Rasklubben har startat ett arbete med att revidera hemsidan. Info kommer efterhand.

I arbetsgruppen sitter

Mats Edström
Therese Hedberg webmaster
Patrik Grönfeldt
Lena Jonsson som gruppens ”påhejare”  info@rottweilerklubben.se