Sörmlands LO

Sörmlands LO är vilande men kommer att slås ihop med Östra LO, som tar hand om Sörmlands medlemmar tillsvidare.

Styrelsen tackar Östra LO så mycket för detta initiativ.