Upplands LO

Följande SBK lokalklubbar tillhör Uppland/Västmanlands LO:
Bro-Håbo, Enköping, Häverö, Knivsta, Märsta-Sigtuna, Olandstrakten, Roslagen, Tierp, Uppsala, Vallentuna, Väsby och Östhammar tillhör Uppland.

Kontakt
E-post: UpplandsLO@rottweilerklubben.se
Hemsida:  http://upplandslorottweilerklubben.se/
Facebook: www.facebook.com/Afruppland

Styrelsen för Rottweilerklubben Uppland/Västmanlands LO

Ordförande

Malin Åsander

Vice ordförande
Sandra Strömqvist

Sekreterare
Anette Gustavsson

Kassör
Magnus Nilsson

Ledamot
Jenny Säll Pedersen
Ledamot
Josefin Bengtsson
Suppleant
Kerstin Bjärkelöv