Upplands LO

Följande SBK lokalklubbar tillhör Uppland/Västmanlands LO:
Bro-Håbo, Enköping, Häverö, Knivsta, Märsta-Sigtuna, Olandstrakten, Roslagen, Tierp, Uppsala, Vallentuna, Väsby och Östhammar tillhör Uppland.

Kontakt
E-post: UpplandsLO@rottweilerklubben.se
Hemsida:  http://upplandslorottweilerklubben.se/
Facebook: www.facebook.com/Afruppland

Styrelsen för Rottweilerklubben Uppland/Västmanlands LO

Ordförande
Jamie McCoy
 
Vice Ordförande
Jenny Söderlund
 
Sekreterare
Helena Olsson
 
Kassör
Magnus Nilsson
Ledamot
Jenny Säll Pedersen
 
Ledamot
Kerstin Bjärkelöv
 
Ledamot
Weronica Ljungström
 
Suppleant
Camilla Bergkvist
 
Suppleant
Josefine Bengtsson