Viktig info gällande söndagens utställning på SSU

På söndag 2 juli så börjar unghundstikar kl 08.00 i Helmut Weilers ring. Juniortikar och veteran tikar börjar kl 09.00 och kommer bedömas av Jouni Nummela . Detta pga att Helmut Weilers flyg är inställt och ersättningsflyget tidigare lagt. Separat PM kommer att skickas ut.