Viktig information

Tyvärr har vår veterinär Cecilia Larsdotter Oden fått förhinder, måste arbeta, och kan inte komma

till årsmötet och prata om JLPP.

//Utskottet Avel och Hälsa