Rapport från föreläsning om mentalitet

Söndagen den 16 februari höll ”vår egen” Inga-Lill Larsson, från utskottet för mentalitet, en mycket uppskattad föreläsning i Enköping. Ämnena för dagen var stress, vad det innebär att hunden har ”motor” och olika problembeteenden som kan uppstå hos våra hundar. Sammanlagt deltog 30 personer, de flesta rottweilerägare, men även ett par åhörare med andra raser fanns med. Så roligt att se att så många är intresserade av hundars mentalitet!

Fortsätt läsa →