Mentalbeskrivarutbildning

Behovet av mentalbeskrivare är stort på många platser i landet, och utskottet för avel och hälsas mentalgrupp (UGM) inom Svenska Brukshunklubben inbjuder därför till en mentalbeskrivarutbildning. Utbildningen hålls i april och för att vara aktuell för att antas till utbildningen skall du uppfylla ett antal krav. 

Du kan läsa mer om utbildningen och de kriterier som gäller i den bifogade inbjudan. Är du intresserad av att gå utbildningen är du välkommen att kontakta Svenska Rottweilerklubbens utskott för mentalitet på mental@rottweilerklubben.se

 

Fortsätt läsa →

Grundkurs i anatomi och utbildning till exteriörbeskrivare

Är du intresserad av att lära dig mer om anatomi och exteriör? Svenska Brukshundklubben kommer under våren att arrangera en grundkurs i anatomi. Kursen vänder sig i första hand till blivande exteriörbeskrivare, men även den som enbart är intresserad av att lära sig mer om anatomi är välkommen till kursen i mån av plats. Anmälan kommer att läggas ut på SBK’s hemsida under februari. 

Under våren och sommaren kommer sedan att hållas en utbildning för exteriörbeskrivare. 

Är du intresserad av att läsa grundkursen i anatomi för att sedan läsa vidare till exteriörbeskrivare för rottweiler? Skicka in din intresseanmälan till styrelsens kontaktperson Jamie McCoy på suppleant2@rottweilerklubben.se  senast den 15 mars.  

För att kunna anmälas till utbildningen för exteriörbeskrivare ska deltagaren ha:
• Genomgått grundkurs i anatomi arrangerad av SKK eller SBK med godkänt skriftligt prov samt bedömts lämplig för fortsatt utbildning till exteriörbeskrivare.
• Mycket god kännedom om rasen (exteriör, mentalitet och rasstandard).
• Dokumenterat intresse för rasen, visat genom regelbundet aktivt deltagande i rasklubbens verksamhet.

Se inbjudan från SBK för mer information och datum.