Är du vår nya webmaster?


Klubben söker dig, medlem, som vill vara webmaster för Svenska Rottweilerklubben.

Efter flera år med ansvar för klubbens hemsida önskar vår nuvarande webmaster Therese att lämna över till en ny förmåga. Klubben står även inför att uppdatera hemsidan i samband med Brukshundklubbens satsning på en gemensam klubbweb för organisationen. Därför söker vi nu en kreativ och initiativrik person som tycker det är roligt att arbeta med bilder och text.

Vår nuvarande hemsida är skapad i WordPress, det är därför en fördel om du har grundläggande kunskaper i att arbeta med WP eller liknande CMS.

Hör av dig till vår sekreterare Anna på sekr(a)rottweilerklubben.se för mer information eller för att anmäla ditt intresse för uppdraget.

Vi har reviderade normalstadgar från den 1 juli 2020

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har vid sitt sammanträde den 13 juni 2020 fastställt reviderade normalstadgar för samtliga nivåer inom organisationen, och de börjar gälla fr.o.m. 2020-07-01.

Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i normalstadgarna implementeringen av den nya valordning som är fastställd i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar.

Läs mer om ändringarna på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

https://www.brukshundklubben.se/…/reviderade-normalstadgar…/

Inom kort kommer vi från styrelsen även att gå ut med mer information om hur de nya stadgarna påverkar oss som rasklubb.

Har du frågor som inte besvaras via SBKs hemsida, är du välkommen att kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se

Revidering av RAS

Arbetsgruppen RAS har nu färdigställt sitt förslag till revidering av RAS, rasspecifika avelsstrategier.

Arbetsgruppens förslag till reviderat RAS har under våren 2020 presenterats för rasklubbens styrelse och berörda utskott som fått lämna sina yttranden. Nu har vi kommit till den del i processen där samtliga rasklubbens medlemmar får möjlighet att ta del av förslaget, och komma med frågor eller synpunkter på innehållet.

Läs mer om revideringen av RAS.