Information till våra medlemmar

Vid medlemsmötet i Kosta valdes

Marie Daun (fyllnad suppleant 2 år tom årsmöte 2024)

Jessica Berglund (fyllnad suppleant 1 år tom årsmöte 2023) 

Martina Israelsson (fyllnad sekreterare 2 år tom årsmöte 2024)

Carolin Lange (ledamot fyllnad tom årsmöte 2024)

Mikael Åkesson avgick från sitt uppdrag som ordförande den 24/7 (pga personliga skäl) och vice ordförande Titti Sjögren axlar posten som ordförande tom årsmöte 2023. 

Till årsmötet 2023 är följande poster valbara:

Ordförande 1 år

Vice ordförande 2 år

Kassör 2 år

Ledamot 2 år

Suppleant 2 år

Frågor besvaras av valberedningen på val@rottweilerklubben.se ”

Anette, valberedningen Svenska Rottweilerklubben