Svenska Rottweilerklubben deltar i internationell arbetsgrupp för mentaltest

I augusti 2019 höll IFR (International Federation of Rottweiler Friends) ett medlemsmöte i Danmark. Vid mötet fattade man bland annat beslut om att alla medlemsländer ska införa/erbjuda någon typ av test eller utvärdering i förhållande till hundars mentalitet. Att erbjuda dessa tester kommer fortsättningsvis att vara en förutsättning för att få vara medlem i IFR.

För att kunna sätta upp ett gemensamt regelverk kring dessa tester beslutade man att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska utvärdera nuvarande tester i olika länder och föreslå gemensamma kriterier som medlemsländernas tester skall uppfylla. Syftet är inte att ta fram ett nytt test som ska gälla för alla, utan att sätta upp ”minimikrav” som ska gälla för alla länder.

I arbetsgruppen deltar sakkunniga från flera länder, däribland Sverige. Vår representant i arbetsgruppen är Veronica Nilsson. Veronica är mentalbeskrivare och medlem av utskottet för mentalitet i rasklubben samt SBK. Veronica har lång erfarenhet inom området mentalitet, och stor kännedom om både svenska och internationella mentaltester.

Du kan läsa mer om arbetsgruppens uppdrag och syfte i de bifogade dokumenten (informationen är på engelska).

Har du frågor kring arbetsgruppens arbete är du välkommen att kontakta Veronica Nilsson på mental@rottweilerklubben.se

Gällande kval till IFR FH VM 2019

1.Deltagande
Berättigad att deltaga på IFR FH VM för Sverige är 1 ekipage + 1 reserv per aktuell klass.

Föraren ska vara folkbokförd i Sverige och medlem i Svenska Rottweilerklubben under både kvalperiod och tävlingsåret. Föraren ska vara lämplig att representera Svenska Rottweilerklubben. Hunden ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben.

2. Kvalificeringsperiod
Intresserade får skicka in intresseanmälan att delta på IFR VM i FH till ipo@rottweilerklubben.se senast 5 dagar innan aktuell anmälningstid går ut.

3. Kvalificeringspoäng
Hunden ska ha bestått aktuell klass med godkänt resultat tidigare, resultat kontrolleras mot SKK hunddata alt styrks med tävlingsbok.

4. Turordning för deltagande
Om rasklubben hamnar i den situationen där det finns många kvalificerade ekipage med samma poäng skall prioriteringen ske enligt följande: 

Prioritering 1: Flest antal gk prov i aktuell klass
Prioritering 2: Flest antal gk prov oavsett klass FH
Prioritering 3: Flest antal gk prov oavsett klass FH + BSL/IPO

5. Ansökan om deltagande
Ansökan skall vara Svenska Rottweilerklubbens UG IPO tillhanda senast 5 dagar innan anmälningsstopp via mail ipo@rottweilerklubben.se

Kvalificeringspoäng ska styrkas med kopia av tävlingsbok.

Anmälan av lagdeltagare och lagledare till IFR VM görs av sammankallade i UG IPO

6. Återbud
Återbud meddelas Svenska Rottweilerklubbens UG IPO omgående så att platsen kan erbjudas nästa tävlande utifrån kvalificeringspoängen.

7. Lagledare
Lagledare föreslås av lagdeltagarna och fastslås av UG IPO. Lagledare ska ha god kunskap om IPO/reglernas tillämpning och egen erfarenhet av tävling på mästerskap.

8. Representation

Representant för Svenska Rottweilerklubben skall vara ett föredöme för sporten och följa SBK:s regelverk.

Lagmedlemmarna, ska under IFR VM’s officiella evenemang så som invigning, prisutdelning, tävlan etc tydligt representera Sverige och bära de officiella lagkläderna.

Resultat från IFR VM i IPO i Finland

Styrelsen gratulerar de Svenska laget och alla tävlande till strålande resultat.

1:a Dmitry Dudukin Ryssland med Cid vom Rottberg
275 poäng.

2:a Madeleine Daleo Sverige med Just Ask Yale
272 poäng

3:a Liudmila Tkach Ryssland m. Rus Schwarzmaister Lustig
269 poäng

Bästa spår
Dimitry Dudukin med Cid vom Rottberg/Ryssland            97 poäng

Bästa lydnaden
Fredrik Stevenhag med Qvintåsgårdens Crut/Sverige    96 poäng

Bästa skydd
Dimitri Dudukin med Cid vom Rottberg/Ryssland             93 poäng

Lagtävlingen
Guld Ryssland                              800 poäng
Silver Sverige                               789 poäng
Brons Danmark                           769 poäng

laget2

 

Alla individuella resultat från Sverige:

Madde Daleo 272p = 2:a plats
A- 95
B- 93
C- 84

Fredrik Stewenhag 267p = 5:e plats
A- 90
B- 96
C- 81

Ossian Modin 250p 10:e plats
A- 74
B- 90
C- 86

Siv Elin Lindalen Olsson 226p
A- 80
B- 76
C- 70

Tony Berglund – BRYTER –
A- 79
B- 53 bryter
C- –