Gällande kval till IFR FH VM 2019

1.Deltagande
Berättigad att deltaga på IFR FH VM för Sverige är 1 ekipage + 1 reserv per aktuell klass.

Föraren ska vara folkbokförd i Sverige och medlem i Svenska Rottweilerklubben under både kvalperiod och tävlingsåret. Föraren ska vara lämplig att representera Svenska Rottweilerklubben. Hunden ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben.

2. Kvalificeringsperiod
Intresserade får skicka in intresseanmälan att delta på IFR VM i FH till ipo@rottweilerklubben.se senast 5 dagar innan aktuell anmälningstid går ut.

3. Kvalificeringspoäng
Hunden ska ha bestått aktuell klass med godkänt resultat tidigare, resultat kontrolleras mot SKK hunddata alt styrks med tävlingsbok.

4. Turordning för deltagande
Om rasklubben hamnar i den situationen där det finns många kvalificerade ekipage med samma poäng skall prioriteringen ske enligt följande: 

Prioritering 1: Flest antal gk prov i aktuell klass
Prioritering 2: Flest antal gk prov oavsett klass FH
Prioritering 3: Flest antal gk prov oavsett klass FH + BSL/IPO

5. Ansökan om deltagande
Ansökan skall vara Svenska Rottweilerklubbens UG IPO tillhanda senast 5 dagar innan anmälningsstopp via mail ipo@rottweilerklubben.se

Kvalificeringspoäng ska styrkas med kopia av tävlingsbok.

Anmälan av lagdeltagare och lagledare till IFR VM görs av sammankallade i UG IPO

6. Återbud
Återbud meddelas Svenska Rottweilerklubbens UG IPO omgående så att platsen kan erbjudas nästa tävlande utifrån kvalificeringspoängen.

7. Lagledare
Lagledare föreslås av lagdeltagarna och fastslås av UG IPO. Lagledare ska ha god kunskap om IPO/reglernas tillämpning och egen erfarenhet av tävling på mästerskap.

8. Representation

Representant för Svenska Rottweilerklubben skall vara ett föredöme för sporten och följa SBK:s regelverk.

Lagmedlemmarna, ska under IFR VM’s officiella evenemang så som invigning, prisutdelning, tävlan etc tydligt representera Sverige och bära de officiella lagkläderna.

Resultat rasmästerskapet IPO/BSL

Totalt 6 tävlande, varav 4 rottweilers.
Domare: Jan Nilsson
Figurant: Tommy Norberg
Provledare: Ewa Lynn

Rasmästare IPO1
Karl-Wilhelm Jansson  med Rödegårdens Ice Castle 74-76-82=232

Rasmästare IPO3
Madde Daleo med Just Ask Yale 98-93-90=281 CERT = direktkvalade till IFR VM 2019.

2:a IPO3  Jimmy Nilsson med Eico Nivanus 85-86-89=260

BSL3
Weronica Ljungström med Deminas Cordobez 75-66=Ej godkänd