En liten uppdatering från styrelsen

Utbrottet av Covid-19 innebär en rad utmaningar för rasklubbens verksamhet och det kommer löpande nya riktlinjer och beslut att förhålla sig till. Det vi vet idag är att all klubborganiserad verksamhet inom SKK-organisationen är inställd till och med den 31 maj, och detta kan komma att förlängas. I dagsläget har flera stora hundsportevenemang, både nationellt och internationellt, blivit inställda så långt fram som i september. Det råder fortfarande en del osäkerhet kring vad som sker efter den 31 maj, och det försvårar så klart planeringen av sommarens och höstens verksamhet i rasklubben. Rasklubben fortsätter intill vidare att genomföra MH och MT samt lokala träffar och träningstillfällen i enlighet med gällande riktlinjer från SBK, SKK och myndigheter.

Styrelsen följer noga utvecklingen och arbetar tillsammans med utskott och kommittéer för att anpassa rasklubbens verksamhet till rådande förhållanden. Styrelsens fokus är att hålla igång den del av vår verksamhet som är möjlig att genomföra, samtidigt som vi säkrar rasklubbens ekonomi. Förutsättningarna för att bedriva verksamhet har ändrats väsentligt, och det kräver anpassningar från alla håll.

Vi vill från styrelsen passa på att tacka alla våra medlemmar och ideellt aktiva för den förståelse och det tålamod ni har visat i denna tid. Vi vet att det innebär stora ansträngningar, anpassningar och ger upphov till en del frustration och besvikelse när våra aktiviteter inte blir av som planerat. Vi vill att ni ska veta att vi uppskattar ert stöd och att vi i styrelsen kommer göra allt vi kan för att rasklubben ska komma gott igenom den här märkliga tiden på bästa sätt, så att vi står starkt rustade den dag vi kan återgå till en mer normal vardag och verksamhet.

Styrelsen kommer fortsatt att informera om läget för rasklubben via hemsida och Facebook, men har du frågor eller funderingar i dessa tider är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se

Just nu vet vi att följande aktiviteter inom rasklubben är inställda eller kommer att ställas in:

April
Spår lägre, Upplands LO
Träningsläger, Skånes LO
Exteriörbeskrivning, Skåne

Maj
Swedish Rottie Meet (Utställning, IGP), Bålsta
Tävling IGP, Västra LO
Tävling IGP, Alvesta
Tävling IGP, Anderslöv
Rasmästerkapen Bruks, Skutskär
Rasmästerkapen IGP, Skutskär

Juni
Rasmästerkapen Lydnad, Eskilstuna
Rasmästerskapen Rallylydnad, Eskilstuna
SSU och Sommarspecialen, Eskilstuna

Flera av våra aktiviteter försöker vi hitta alternativa datum till senare under året, men det hänger på vilka riktlinjer och regler vi har att förhålla oss till längre fram. Mer information kommer så snart som möjligt.

/Soffie, Christina, Ann-Git, Anna, Malin, Helen, Jamie, Jeanette och Ann-Louise i styrelsen