Enkäten

Vi har haft en enkät uppe sedan oktober gällande synpunkter på Rottweilerklubben. Utvärdering har gjorts och vi har fått in sammanlagt 137 svar. Det finns en tydlig efterfrågan på lokala hundaktiviteter och studier samt en önskan om mer information. Vi ser att svaren håller sig i samma spann hela tiden så vi beslöt att följa upp de synpunkter som kommit in i en ny enkät. Därmed är denna enkät avslutad och nya enkätfrågor kommer inom kort.
// Styrelsen