Nomineringar till Hamiltonplaketten 2019

Hamiltonplaketten är ett hedervärt pris som delas ut i samband med Svensk Kennelklubbens Kennelfullmäktige.

Plaketten kan tilldelas person ”som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”.

Kriterier för Hamiltonplaketten

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha varit aktiv uppfödare under minst 10 år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln. Verksamheten får inte strida mot SKK:s grundregler, inte heller får uppfödningen/ avelsarbetet strida mot SKK:s policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons hundhållning i stort beaktas.

Skicka era förslag

Förslag till Hamiltonplaketten kan inte skickas direkt av privatpersoner/medlemmar utan måste gå via specialklubbarna. I vårat fall Svenska Brukshundklubben.

Har du förslag på uppfödare som du anser att Svenska Rottweilerklubben ska nominera? Skicka ditt förslag, tillsammans med en skriftlig redogörelse över personens/kennelns uppfödargärning. Det är viktigt att informera om uppfödningen t.ex. har haft särskilt stor betydelse för rasens nationella och/eller internationella utveckling.
Det är av yttersta vikt att de personer/kennlar som blir föreslagna till utmärkelsen inte själva blir kontaktade och eller skriver själv om sin uppfödning i nomineringen.

För att rasklubben ska kunna beakta ditt förslag behöver det inkomma till styrelsen senast den 1 oktober 2018. Förslagen skickas till sekreterare Anna Warburg Rexlinger på sekr@rottweilerklubben.se

Här kan du läsa mer om Hamiltonplaketten och nomineringar därtill.

Svenska Brukshundklubben:
www.brukshundklubben.se/hamiltonplaketten

Svenska Kennelklubben: http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kennelfullmaktige/hamiltonplaketten/