tidningen rottweileren

Information från styrelsen gällande Svenska Rottweilerklubbens medlemstidning Rottweilern

Med anledning av covid-19 har redaktionen för tidningen meddelat att man önskar att flytta fram, alternativt ställa in utgivning av kommande nummer. Detta beroende på att många aktiviteter är inställda och det därför saknas material till en fullständig tidning. Styrelsen har därför beslutat att skjuta fram utgivningen av nummer 2–2020.

Tidigare planerat datum för manusstopp var den 15 april, med utgivning i slutet av maj. Nytt datum för manusstopp blir 1 juni, med utgivning så snart som möjligt efter detta. Utgivningen av övriga nummer ligger kvar som planerat tills vidare.

Vi återkommer med datum för utgivning av nummer 2 så snart som möjligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se