Information från styrelsen

Det är en annorlunda värld vi lever i just nu med anledning av covid-19, och det kommer löpande nya riktlinjer att förhålla sig till i vår verksamhet. I början av maj kom Svenska Kennelklubben ut med information om vilka riktlinjer som ska gälla för verksamhet från den 1 juni – 31 augusti i år.

Övergripande kan riktlinjerna sammanfattas med att större och nationella aktiviteter, inklusive alla länsklubbsutställningar och utställningar inom SBK fortsatt är inställda under perioden. Alla svenska mästerskap ställs in under 2020. Man lättar något på antalet personer som får dela i verksamheten, och det möjliggör för fler att delta på träning och kurser under sommaren. Fortsatt gäller dock att resande ska begränsas och aktiviteterna ska ha en lokal prägel. Regeringens information om att resor ska begränsas till 2 timmar från hemmet, ersätter de tidigare riktlinjerna om att endast resa inom den egna regionen. Du kan läsa riktlinjerna från SKK här: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

Vi har tidigare informerat om en rad inställda aktiviteter och dessvärre innebär de nya riktlinjerna att vi får ställa in ännu fler av rasklubbens aktiviteter under sommaren. Vid senaste styrelsemötet beslutades att våra centrala läger, södra lägret och norra lägret, inte kan genomföras på ett försvarligt sätt enligt gällande riktlinjer och rekommendationer från SKK och Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det inte blir några centrala läger i år. Det var ett mycket tungt beslut, och vi vet att det är många av våra medlemmar som sett fram härliga dagar med hundar och hundvänner i Kosta och Föne. Men vi laddar om för 2021 och hoppas att ni är med oss då.

De nya riktlinjerna och centrala besluten från SKK och SBK innebär också att vi inte kommer att genomföra några rasmästerskap 2020. Även detta är tråkiga nyheter, men vi hoppas även här att ni använder 2020 till att träna för fullt, och är med oss 2021.

Med hänsyn till den situation vi står i nu med stor osäkerhet inom våra organisationer, inte minst med hänsyn till ekonomi, har styrelsen även fattat beslut om att nummer 2–4 av medlemstidningen Rottweilern inte kommer att gå i tryck i år. Istället kommer tidningen att ges ut digitalt. Även här var det ett beslut som satt långt inne eftersom vår tidning är mycket uppskattad av våra medlemmar. Men utgivningen av tidningen är en stor utgift för rasklubben, och med hänsyn till detta så har styrelsen valt ge ut en digital tidning för att hålla kostnaderna nere. Vi hoppas på våra medlemmars förståelse, och att vi ändå kan glädjas åt innehållet i digitalt format.

För att ytterligare begränsa rasklubbens centrala utgifter, och minimera smittorisken, har styrelsen beslutat att inte hålla några fysiska möten i år. Styrelsen håller som vanligt telefonmöte ca 1 gång i månaden.

Trots åtstramningar och osäkerhet kring när vi kan komma tillbaka till det normala igen så finns det i dagsläget ingen anledning att oroas för rasklubbens ekonomi. Vi har och kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra en god ekonomi inom rasklubben. Efter mötet i juni räknar styrelsen med att kunna presentera en justerad budget för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen följer noga utvecklingen och arbetar tillsammans med utskott och kommittéer för att anpassa rasklubbens verksamhet till rådande förhållanden. Styrelsens fokus är att hålla igång den del av vår verksamhet som är möjlig att genomföra, samtidigt som vi säkrar rasklubbens ekonomi. Förutsättningarna för att bedriva verksamhet har ändrats väsentligt, och det kräver anpassningar från alla håll.

Vi vill från styrelsen ännu en gång tacka alla våra medlemmar och ideellt aktiva för den förståelse och det tålamod ni har visat i denna tid. Vi vet att det innebär stora ansträngningar, anpassningar och ger upphov till en del frustration och besvikelse när våra aktiviteter inte blir av som planerat. Vi vill att ni ska veta att vi uppskattar ert stöd och att vi i styrelsen kommer göra allt vi kan för att rasklubben ska komma gott igenom den här märkliga tiden på bästa sätt, så att vi står starkt rustade den dag vi kan återgå till en mer normal vardag och verksamhet.

Styrelsen kommer fortsatt att informera om läget för rasklubben via hemsida och Facebook, men har du frågor eller funderingar i dessa tider är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se

Med vänliga hälsningar,

Soffie, Christina, Ann-Git, Anna, Malin, Helen, Jamie, Jeanette och Ann-Louise i styrelsen