Valberedningens preliminära förslag

Nu har valberedningen lämnat in sitt förslag till Svenska Rottweilerklubbens styrelse, valåret 2022.

Förslaget ser ut som nedan:
Ordförande Micke Åkesson
Vice ordförande Christina Sjögren
Kassör Ann-Louise Rönmark
Sekreterare Nanette Zachrisson
Ledamot Martina Israelsson
Ledamot Malin Åsander
Ledamot Veronica Nilsson
Suppleant Carolin Lange
Suppleant Vakant

En närmare presentation kommer inom kort.
Läs mer om valberedningens arbetsgång på hemsidan
https://rottweilerklubben.se/valberedning/

Frågor eller förslag? Maila oss på val@rottweilerklubben.se

Vi hörs 🙂
Valberedning-
Lisa Bergman (sammankallande)
Anette Gustavsson
Sanne Johansson

Ytterligare nomineringar
Rasklubbens medlemmar kan nu nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte (styrelse och revisorer). Hur nomineringen går till framgår av rasklubbens stadgar. Endast nomineringar som följer stadgarna är giltiga.


Eventuella nomineringar ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december på sekr@rottweilerklubben.se