Valberedningens förslag inför 2023

Nu har valberedningen lämnat in sitt förslag till Svenska Rottweilerklubbens styrelse, valåret 2023-

Presentation av föreslagna kandidater.

Förslaget ser ut som nedan:

Ordförande Titti Sjögren

Vice ordförande Jessica Berglund

Kassör Ann-Louise Rönmark

Sekreterare Martina Israelsson

Ledamot Malin Åsander

Ledamot Veronica Nilsson

Ledamot Marie Daun

Suppleant Emma Hedin

Suppleant Linda Borg

Revisorer Ann-Git Rammus och Anette Åslund, omval/omval 1 år

Revisorssuppleant Jenny Johansson nyval 1 år

Läs mer om valberedningens arbetsgång på hemsidan

Frågor eller förslag? Maila oss på val@rottweilerklubben.se

Vi hörs 🙂

Valberedning-

Lisa Bergman (sammankallande)

Anette Gustavsson

Sanne Johansson

Ytterligare nomineringar

Rasklubbens medlemmar kan nu nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte (styrelse och revisorer). Hur nomineringen går till framgår av rasklubbens stadgar. Endast nomineringar som följer stadgarna är giltiga.

Eventuella nomineringar ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december på sekr@rottweilerklubben.se

Valberedningens slutliga förslag

Valberedningen har nu presenterat sitt slutliga förslag till styrelse inför årsmötet 2022.

Ordförande Micke Åkesson, nyval 1år
Vice ordförande Christina Sjögren, kvarstår 1 år
Kassör Ann-Louise Rönmark, kvarstår 1 år
Sekreterare Nanette Zachrisson, nyval 2 år
Ledamot Martina Israelsson, nyval 2 år
Ledamot Malin Åsander, kvarstår 1 år
Ledamot Veronica Nilsson, nyval 2 år
Suppleant Carolin Lange, kvarstår 1 år
Suppleant Anna W. Rexlinger, nyval 2 år

Revisorer Ann-Git Rammus och Anette Åslund, nyval/omval 1 år
Revisorssupplenat Linda Borg, omval 1 år

En närmare presentation av kandidaterna och valberedningens förslag kan du läsa här. Valberedningens-forslag-2022

Övriga förslag:
Camilla Ryd, ledamot
Presentation Camilla Ryd

Valbara personer vid årsmötet är, enligt normalstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av medlemmar senast den 15 december.

Har du frågor gällande valberedningens arbete, val till årsmötet eller förslaget? Skriv till valberedningen på val@rottweilerklubben.se