Valberedningens slutliga förslag

Valberedningen har nu presenterat sitt slutliga förslag till styrelse inför årsmötet 2022.

Ordförande Micke Åkesson, nyval 1år
Vice ordförande Christina Sjögren, kvarstår 1 år
Kassör Ann-Louise Rönmark, kvarstår 1 år
Sekreterare Nanette Zachrisson, nyval 2 år
Ledamot Martina Israelsson, nyval 2 år
Ledamot Malin Åsander, kvarstår 1 år
Ledamot Veronica Nilsson, nyval 2 år
Suppleant Carolin Lange, kvarstår 1 år
Suppleant Anna W. Rexlinger, nyval 2 år

Revisorer Ann-Git Rammus och Anette Åslund, nyval/omval 1 år
Revisorssupplenat Linda Borg, omval 1 år

En närmare presentation av kandidaterna och valberedningens förslag kan du läsa här. Valberedningens-forslag-2022

Övriga förslag:
Camilla Ryd, ledamot
Presentation Camilla Ryd

Valbara personer vid årsmötet är, enligt normalstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av medlemmar senast den 15 december.

Har du frågor gällande valberedningens arbete, val till årsmötet eller förslaget? Skriv till valberedningen på val@rottweilerklubben.se