Årsmöte 2021

Med anledning av Covid-19 avråder Svenska Kennelklubben från att avhålla fysiska årsmöten inom hela organisationen nästa år. Styrelsen har diskuterat ett möjligt genomförande av rasklubbens årsmöte som planerat i Göteborg, sett över de alternativ som finns, samt tagit hänsyn till de allmänna råd och restriktioner som gäller i landet.

Styrelsen har baserat på dagens situation och den information vi har idag, beslutat att rasklubben ska avhålla ett förenklat årsmöte 2021. Det förenklade årsmötet genomförs helt på distans via en sida på webben (via SKK) och pågår under tre dagar.

Fortsätt läsa →