Mentalbeskrivarutbildning

Behovet av mentalbeskrivare är stort på många platser i landet, och utskottet för avel och hälsas mentalgrupp (UGM) inom Svenska Brukshunklubben inbjuder därför till en mentalbeskrivarutbildning. Utbildningen hålls i april och för att vara aktuell för att antas till utbildningen skall du uppfylla ett antal krav. 

Du kan läsa mer om utbildningen och de kriterier som gäller i den bifogade inbjudan. Är du intresserad av att gå utbildningen är du välkommen att kontakta Svenska Rottweilerklubbens utskott för mentalitet på mental@rottweilerklubben.se

 

Fortsätt läsa →

Löptik på MH och MT?

På SBK RAS/RUS-konferensen kom frågan upp om löptik ska få delta på MH och MT. Just nu säger anvisningar att löptik inte får delta på MH, men på MT.

Vi i rasklubben skulle vilja veta hur DU som medlem tycker att detta ska vara i framtiden.

Maila dina tankar, funderingar, idéer och motivering till oss på till mental@rottweilerklubben.se senast den 6 januari 2022.

Domar- och beskrivarlistor

Här finns uppdaterade listor över auktoriserade mentalbeskrivare respektive mentaltestdomare. Det är en flik för MH-beskrivarna och en för MT-domarna.

Detta är ett levande dokument och listorna uppdateras efterhand som någon blir auktoriserad, återauktoriserad alternativt avauktoriserad. Efter sommaren kommer listorna även att publiceras på Svenska Brukshundklubbens hemsida, och den version som kommer att ligga där ska alltid vara den senast uppdaterade listan.

https://usercontent.one/wp/rottweilerklubben.se/wp-content/uploads/2019/08/Domar-och-beskrivarlistor-2019-190710.ods?media=1648586328