UPPFÖDARUTBILDNING 29-30 oktober genom ULO i Enköping

Anmälan och avgift:

Kursavgift är 900 kr inkl. kurslitteratur, kaffe/enkel lunch/kaffe båda dagarna. Övernattning ingår ej.

Boende finns på plats, 200 kr/natt. Kontakta Veronica, gramse01@hotmail.com
Kursavgiften insättes på Bankgiro: 109-4366 Svenska Rottweilerklubben. Ange vilken kurs du skall gå, samt ditt namn och medlemsnummer och e-postadress. Vid stort deltagarantal kan det bli aktuellt med en uppdelning i flera kurser.

Anmälan och avgift skall vara föreningen tillhanda snarast. Detta för att hinna skicka ut material i god tid innan kurshelgen.

Anmälan till utbildningen görs på sussi.thoren@gmail.com, du anger datum och vilken plats du vill delta på.

Har du frågor skicka dessa till ovanstående mail eller kontakta
Yvonne Brink tel. 070 – 685 55 54.

Mer info om kursen finns HÄR!

Rasklubbens riktlinjer

Styrelsen har fått frågor om de riktlinjer som finns angivna på hemsidan stämmer med taget beslut.
Efter en ordentlig kontroll kunde styrelsen konstatera att riktlinjerna stämmer inte med taget årsmötesbeslut. Beslutet togs redan vid 2014 års årsmöte och har feltolkats varvid felaktig text har publicerats på hemsidan.

Motionens förslag var:
Att tillägget hund som blivit underkänd på korning äger ej rätt att tillgodoräkna sig MH-beskrivning för valphänvisning/avelsrådgivning tas bort.
Monika & Peter Selling

Styrelsen föreslog bifall och årsmötet biföll motionen.

Det här innebär att texten i riktlinjer för vår valphänvisning skall enligt årsmötesbeslut 2014 vara:

-Höftleder och armbågar utan anmäkrning (HDA eller B, ED 0)
-MH-12-24 månader (utan diskvalificerande fel, se nedan)eller genomförd MT.
(Hund som har ett underkänt MT äger rätt till valphänvisning om densamma har genomfört ett MH 12-24 utan diskvalificerande fel enligt årsmötesbeslut 2014)
-Exteriördel för MT eller MH
-Lägst VG i kvalité vid officiell utställning efter 15 mån, eller utställd på SSU med lägst SG i klassen 18-24 mån och över
-Från och med årsmötet 2008 skall också minst ett (1) av föräldradjuren vara ögonlyst ua.

För att läsa riktlinjerna klicka här>>>