Rapport från föreläsning om mentalitet

Söndagen den 16 februari höll ”vår egen” Inga-Lill Larsson, från utskottet för mentalitet, en mycket uppskattad föreläsning i Enköping. Ämnena för dagen var stress, vad det innebär att hunden har ”motor” och olika problembeteenden som kan uppstå hos våra hundar. Sammanlagt deltog 30 personer, de flesta rottweilerägare, men även ett par åhörare med andra raser fanns med. Så roligt att se att så många är intresserade av hundars mentalitet!

Som vanligt fanns det så mycket att prata om att tiden inte räckte till för allt. Men under de 4 timmar föreläsningen varade hann vi ändå med att gå igenom en hel del fakta, forskning, tips och råd. Det blev även en del utbyte av egna erfarenheter, från både deltagare och Inga-Lill.

Inga-Lill pratade om stress, hur det påverkar våra hundar i vardag, träning, tävling, hälsa och avel. Hon pratade även om rasspecifika beteenden, varför ”rottisen” reagerar som den gör i vissa situationer, att kunna läsa sin hund, vad är rastypiskt och vad är miljöpåverkan.

Vid halvtid blev det tid att flytta utomhus där vi tittade på 8 olika hundar i olika situationer, bland annat hantering och hundmöten. Vi tittade på vad hunden gjorde, vad ägaren gjorde, eller inte gjorde. Som grupp pratade vi om vad som hände, och den aktuella hundägaren fick vid behov tips och råd med sig för framtiden.

Vi hade även besök av Malin Åsander från styrelsen. Tillsammans med undertecknad demonstrerades två övningar som man har nytta av i många situationer. Den ena var ”bordet” där hunden får lära sig att slappna av, varva ner, ha en lugn och trygg plats. Denna övning kan man nyttja när det kommer gäster, när man hälsar på hos vänner, när man behöver få hunden lugn mm.

Den andra övningen var ”inte röra”. Denna övning tränar man på att hunden inte får röra det som du säger att den inte får. Kan vara saker, tappade grejer, grannens katt, andra hundar, ja vad DU än vill.

De två övningarna gjorde det tydligt att det går att förändra beteenden men att man måste ha tålamod, vara konsekvent o ha en positiv attityd.

Efter de praktiska övningarna gick vi in och fortsatte prata om beteenden, till dess det var dags att åka hem!

I den bifogade PowerPoint presentationen kan ni läsa lite om det Inga-Lill pratade om på föreläsningen.

/Veronica Nilsson, sammankallande och MH-ansvarig i utskottet för mentalitet i Svenska Rottweilerklubben