Arbetsgruppen RAS bjuder in till digitalt diskussionsmöte

Som ett led i rasklubbens strategi för att implementera RAS inbjuder arbetsgruppen RAS till digitalt diskussionsmöte gällande de rasspecifika avelsstrategierna. Vid mötet kommer även SBK:s utskottsgrupp avelssamordning att delta samt representant från avelskommittén på SKK.

Följande datum är bokade:
torsdagen den 8 oktober kl. 19.00
söndagen den 11 oktober kl. 16.00

Anmälan till ledamot@rottweilerklubben.se, ange ditt medlemsnummer vid anmälan. Länk till mötet och information kommer på mejl.

Vid mötet kommer arbetsgruppen RAS bland annat att ta upp förslag och frågor som inkommit under remissperioden.

Kontaktperson för arbetsgruppen RAS är ledamot Malin Åsander, ledamot@rottweilerklubben.se