Angående sporrar

Svenska Rottweilerklubben har haft kontakt med SKK ang. sporrarna och här kommer information.
Det har kommit en ny föreskrift (Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård; SJVFS 2013:41)
från Jordbruksverket om förbud att ta bort sporrar om det inte finns veterinärmedicinska orsaker.
Detta medför att rasstandarder som på ett eller annat sätt nämner att sporrar ska avlägsnas kommer att få ett tillägg med texten ”Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige”.
Det är alltså borttagningen av sporrar utan veterinärmedicinska skäl som är det nya.
Bedömningen med sammanvägning av hundens fel och förtjänster görs av domaren som tidigare utifrån gällande standard

Det kommer också att läggas in en text i standarden som säger följande:
Jag (SKK-tjänsteman) håller på med en uppdateringar av samtliga standarder som innehåller något om borttagning av sporrar/sporrar ska inte finnas eller liknande. Då läggs följande mening in (som motsvarar dom vi sedan tidigare har beträffande svans och öron):

BORTTAGNING AV SPORRAR UTAN VETERINÄRMEDICINSKA SKÄL ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

Grupp 1 är först i kön, sen grupp 2 och så vidare.

//Yvonne Brink