Mentalbeskrivarutbildning

Behovet av mentalbeskrivare är stort på många platser i landet, och utskottet för avel och hälsas mentalgrupp (UGM) inom Svenska Brukshunklubben inbjuder därför till en mentalbeskrivarutbildning. Utbildningen hålls i april och för att vara aktuell för att antas till utbildningen skall du uppfylla ett antal krav. 

Du kan läsa mer om utbildningen och de kriterier som gäller i den bifogade inbjudan. Är du intresserad av att gå utbildningen är du välkommen att kontakta Svenska Rottweilerklubbens utskott för mentalitet på mental@rottweilerklubben.se