VAD TYCKER DU SOM MEDLEM?

Cert på bruksprov

På höstens RAS/RUS konferens i centrala SBK diskuterade rasklubbarna bruksproven och bruksrasernas deltagande.

Det fanns ett förslag avseende utdelning av certifikat som kan vara både inspirerande och bra för brukssporten och bruksrasernas deltagande i bruksprov.

Förslaget innebär att ett cert skall gå till bästa brukshund på bruksprov om denna uppnår tillräckligt med poäng för certifikat.

Eftersom vi nu är inne i en regelrevidering period så skulle vi önskar att våra medlemmar kommer in med synpunkter senast den 31 mars till v_ordf@rottweilerklubben.se

 Styrelsen Svenska Rottweilerklubben