valberedningens förslag för val av styrelse 2021

Här kan du ta del av valberedningens preliminära förslag till val i samband med årsmöte 2021 i enlighet med rasklubbens nya valordning.

Ordförande nyval 1 år Helen Randström

Vice Ordförande omval 2 år Christina Sjögren

Sekreterare kvarstår 1 år Anna Warburg Rexlinger

Kassör nyval 2 år Ann-Louise Rönmark

Ledamot omval 2 år Malin Åsander

Ledamot fyllnad 1 år Micke Åkesson

Ledamot kvarstår 1 år Jamie Mc Coy

Suppleant nyval 2 år Carolin Lange

Suppleant fyllnad 1 år Ann-Git Rammus

Vi passade på att ställa några frågor till våra kandidater för att alla medlemmar ska få lära känna dem lite bättre,

Helén Randström

Hur länge har du varit medlem i Rottweilerklubben?
– Sedan 2015

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– Att få vara högst delaktig i att fortsätta jobba mot våra mål inom klubben. Att vi fokuserar på rätt saker och bibehåller den positiva andan vi har.

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– Jag tränar o tävlar med min 5åriga tik Selma, framförallt i bruksset. Är med på lite olika aktiviteter som bla Rottweilerklubben annordnar, kan vara läger el bruksdag osv

Ann-Louise Rönmark

Hur länge har du varit medlem?
– Sedan 2017

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– Att bli lika duktig och ha samma koll på allt som Ann-Git.

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– I år – ingenting. Har en skadad hund, så det är rehab och återhämtning som gäller.

Malin Åsander

Hur länge har du varit medlem i Rottweilerklubben?
– Sedan 2005

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– Att fortsätta göra rottweilerklubben till den klubb det ska vara -en klubb som värnar om rasen och dess medlemmar.

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– Väldigt, tränar mycket bruks (spår och patrull) med mina vänner och har även kurser och är testledare för MH.

Mikael Åkesson

Hur länge har du varit medlem i Rottweilerklubben?
– Sedan 2002

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– Diskussioner på mötena. Hoppas de kan bli objektiva och givande.

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– Håller kurser, hjälper till som funktionär på tävlingar. (Micke håller också i den populära brukssatsningen i spår vb anm.)

Carolin Lange

Hur långe har du varit medlem i Rottweilerklubben?
– Sedan 2013 (kan va 2012 inte säker)

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– Få en annan inblick i hur styrelsen fungerar

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– Anordnar RM i lydnad och rally

Ann-Git Rammus

Hur långe har du varit medlem i Rottweilerklubben?
– Mer än 10 år

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– En väl fungerande styrelse som arbetar framåt för rasen.

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– Har två rottweiler. Aktiverar gärna hjärnan.

Christina Sjögren

Hur långe har du varit medlem i Rottweilerklubben?
– Sedan 1997

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– Att få fortsätta arbetet som drivits de senaste åren och att få vara med på resan och utvecklingen av fler arrangemang på fler platser runt om i Sverige.

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– Tränar egen hund, mkt aktiv inom lokalklubb och där blir det även en del träning av andra individer inom rasen än min egen. Har de senaste åren försökt göra de uppgifter som styrelsen tilldelat mig samt sedan 2006 varit omväxlande deltagare och instruktör på klubbens södra läger.

Anna Warburg Rexlinger

Hur långe har du varit medlem i Rottweilerklubben?
– Sedan 2006

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– Allt! Vi har så mycket på gång just nu som ska i mål den kommande tiden. Allt från interna rutiner och strukturer som ska på plats för att skapa bra verksamhet i rasklubben, till att fortsätta utveckla samarbetet med övriga rasklubbar och vara en aktiv del av arbetet för bruksraserna i SBK. Men inte minst för att få jobba ihop med alla härliga människor som är en del av rasklubben.

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– Har varit aktiv med rottweiler i närmare 15 år. Har haft flera olika uppdrag i rasklubben sedan dess. Flera år i huvudstyrelsen, jobbat i utskott och lokalområde. Är exteriörbeskrivare sedan 2016. Har tävlat i lydnad, IGP/BSL och rally. Gillar att ställa ut i perioder. Just nu är det däremot mest hundpromenader som gäller eftersom vi utökade familjen med en lite människa för ett par månader sedan.

Jamie Mc Coy

Hur långe har du varit medlem i Rottweilerklubben?
– Blev medlem första gången 2001

Vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade uppdrag?
– Att få fortsätta jobba för våran klubb  tillsammans med övriga i styrelsen. Vi trivs och jobbar bra tillsammans.

Hur är du engagerad i vår ras på din fritid?
– Jag har nu en liten rottiskille på sju månader och ser fram emot allt vi kommer hitta på tillsammans.

Ytterligare nomineringar

Rasklubbens medlemmar kan nu nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte (styrelse och revisorer). Hur nomineringen går till framgår av rasklubbens stadgar. Endast nomineringar som följer stadgarna är giltiga.

Eventuella nomineringar ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december på sekr@rottweilerklubben.se