Alla inlägg av Anna Rexlinger

Årsmöte 2021

Med anledning av Covid-19 avråder Svenska Kennelklubben från att avhålla fysiska årsmöten inom hela organisationen nästa år. Styrelsen har diskuterat ett möjligt genomförande av rasklubbens årsmöte som planerat i Göteborg, sett över de alternativ som finns, samt tagit hänsyn till de allmänna råd och restriktioner som gäller i landet.

Styrelsen har baserat på dagens situation och den information vi har idag, beslutat att rasklubben ska avhålla ett förenklat årsmöte 2021. Det förenklade årsmötet genomförs helt på distans via en sida på webben (via SKK) och pågår under tre dagar.

Fortsätt läsa Årsmöte 2021

Ny valordning

Vid årsskiftet infördes en reviderad grundstadga för Svenska Brukshundklubben och den 1 juli började reviderade normalstadgar att gälla för samtliga föreningar inom SBK:s organisation.

Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i stadgarna implementeringen av den nya valordningen. Den nya valordningen gäller inom hela Svenska Brukshundklubben och “ställer om” arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval.

Fortsätt läsa Ny valordning

Rottweilern nr 2

Nu finns medlemstidningen Rottweilern nr 2 tillgänglig via vår hemsida.

Rasklubben har idag skickat ut ett mejl till alla medlemmar med information om hur man får tillgång till tidningen via vår hemsida.

Om du inte har fått ett mejl från oss kan det bero på något av följande:

  • Vårt mejl har fastnat i ditt spam-filter
  • Du har inte angett en aktuell e-postadress i vårt medlemssystem (uppdatera dina uppgifter här)
  • Du har i samband med tidigare utskick valt att avanmäla dig från framtida utskick från rasklubben
  • Din medlemsavgift är inte betald i tid

Om du inte har mottagit ett mejl med information om tidningen, kontakta oss på info@rottweilerklubben.se så hjälper vi dig. Vänligen ange ditt medlemsnummer i mejlet så kan vi hjälpa dig snabbare.

Vi önskar god läsning till alla våra medlemmar!

Logga in till tidningen här.