Svar från Förbundsstyrelsen gällande rasklubbarnas kritik

I december 2018 riktade Svenska Rottweilerklubben, och de flesta andra rasklubbar inom SBK, kritik mot förbundsstyrelsens hantering i samband med beslutet att införa krav på provmerit för championat inför regelrevideringen 2022.

Nu har förbundsstyrelsen återkommit med ett svar till rasklubbarna.

Valberedningens förslag

I morgon lördag den 2 mars är det årsmöte och ett av många viktiga ärenden som ska behandlas är val till rasklubbens styrelse. Vid årsmötet kommer valberedningen att presentera sitt arbete och sitt förslag till styrelse, men redan nu kan du få ett litet ”smakprov” på valberedningens presentation.

Årsmöte 2019

Svenska Rottweilerklubbens årsmöte 2019 genomförs lördagen den 2 mars hos Svenska Kennelklubben i Sollentuna.

Läs mer och ladda ner alla handlingar till årsmötet här.

Årets vandringspriser i Svenska Rottweilerklubben

Sammanställningen av årets vandringspriser, och därmed även vem som vunnit, kommer att offentliggöras på årsmötet.
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara och ge alla duktiga ekipage en stor applåd!

Vad tycker du om vår hemsida?

Under året planerar vi att göra en större uppdatering av vår hemsida för att den ska bli bättre och mer tillgänglig för dig som besökare.

Därför vill vi gärna veta vad du tycker om vår nuvarande hemsida och om du har förslag på hur vi kan göra den ännu bättre. Det tar ca 3-6 minuter att besvara alla frågorna, vi hoppas att du vill avsätta den tiden för att hjälpa oss!

Gå till frågeformuläret