Rasklubbens riktlinjer

Styrelsen har fått frågor om de riktlinjer som finns angivna på hemsidan stämmer med taget beslut.
Efter en ordentlig kontroll kunde styrelsen konstatera att riktlinjerna stämmer inte med taget årsmötesbeslut. Beslutet togs redan vid 2014 års årsmöte och har feltolkats varvid felaktig text har publicerats på hemsidan.

Motionens förslag var:
Att tillägget hund som blivit underkänd på korning äger ej rätt att tillgodoräkna sig MH-beskrivning för valphänvisning/avelsrådgivning tas bort.
Monika & Peter Selling

Styrelsen föreslog bifall och årsmötet biföll motionen.

Det här innebär att texten i riktlinjer för vår valphänvisning skall enligt årsmötesbeslut 2014 vara:

-Höftleder och armbågar utan anmäkrning (HDA eller B, ED 0)
-MH-12-24 månader (utan diskvalificerande fel, se nedan)eller genomförd MT.
(Hund som har ett underkänt MT äger rätt till valphänvisning om densamma har genomfört ett MH 12-24 utan diskvalificerande fel enligt årsmötesbeslut 2014)
-Exteriördel för MT eller MH
-Lägst VG i kvalité vid officiell utställning efter 15 mån, eller utställd på SSU med lägst SG i klassen 18-24 mån och över
-Från och med årsmötet 2008 skall också minst ett (1) av föräldradjuren vara ögonlyst ua.

För att läsa riktlinjerna klicka här>>>